Oproep Ben Peters: Stuur je gedicht in!

11 maart 2021 13:18

Beste mensen,

Mijn naam is Ben Peters. Bij mij is in oktober 2018 de diagnose alvleesklierkanker geconstateerd en ik ben gelukkig in november 2018 geopereerd. Dat is op zichzelf, zo bleek later, een voorrecht. Kort na de diagnose weet je immers nog helemaal niet wat je overkomt..

Ik hoef jullie niet uit te leggen dat de diagnose alvleesklierkanker voor ons en onze gezinnen ontzettend ingrijpend is. Daarmee start direct een rollercoaster die voor eenieder verschilt. Kan ik wel of niet geopereerd worden? Kom ik nog in aanmerking voor een chemo of een trial? Welke bijwerkingen kruisen straks mijn pad en welke vooruitzichten heb ik samen met mijn gezin in kwaliteit en tijd?

Bijzonder ingrijpend. Je gaat je verdiepen in de ziekte en schrikt je rot dat de vooruitzichten niet gunstig zijn.

Dat doen we allemaal op onze eigen manier. Het platform Living With Hope biedt velen van ons steun. Waar de één alleen behoefte heeft om achter de schermen mee te lezen en informatie te vergaren, hebben anderen juist steun aan elkaar door ervaringen te delen; elkaar van advies te voorzien, etc.

Nu ik een paar jaar ‘meedraai’ in deze wereld zie ik dat er naast helaas een hoop verdriet en ellende ook mooie ontwikkelingen gaande zijn.
We mogen trots zijn op de kennis, inzet en het enthousiasme waarmee het bestuur van Living With Hope onze belangen steeds opnieuw, geheel belangeloos, maar met een grote drive en veel compassie behartigd. Die inzet heeft mede geleid tot de totstandkoming van het Deltaplan Alvleesklierkanker waarbinnen de samenwerking een aanzienlijke en belangrijke impuls heeft gekregen om onze rotziekte effectiever te gaan bestrijden. Dat kost tijd, maar vooral ook veel geld.


Er zijn al tal van fantastische initiatieven van lotgenoten en naasten die leiden tot mooie financiële bijdragen. Ik vind dat wij als patiënten/lotgenoten zeker ook een verantwoordelijkheid hebben om ons steentje bij te dragen. Daarom heb ik het initiatief genomen om met elkaar (lotgenoten en familieleden) een gedichten / korte verhalenbundel samen te gaan stellen waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan dat belangrijke wetenschappelijk onderzoek.

De Maag Lever Darmstichting is bereid gevonden ons daarbij te ondersteunen. Dat is fantástisch! Samen zijn we immers sterker. Doen jullie mee? Deel dan je gedicht of kort verhaal via acties@mlds.nl 

Samen krijgen we deze rotziekte op termijn onder controle! Daar ben ik van overtuigd.